PII

PII, czyli Dane Osobowe (Personally Identifiable Information), to wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi do zidentyfikowania, skontaktowania się lub zlokalizowania jednej osoby, lub do zidentyfikowania jednostki w kontekście. Przykłady PII obejmują imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, adresy e-mail, numery telefonów, numery ubezpieczenia społecznego, numery dowodów osobistych oraz inne unikalne identyfikatory.

Jak Działa?

  • Zbieranie i przechowywanie: organizacje zbierają PII poprzez różne kanały, takie jak formularze internetowe, aplikacje mobilne czy transakcje handlowe, a następnie przechowują te dane w swoich systemach.
  • Ochrona danych: firmy muszą stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić PII przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.
  • Zgodność z przepisami: istnieje wiele przepisów ochrony danych (np. GDPR w Unii Europejskiej, CCPA w Kalifornii), które wymagają od organizacji zapewnienia ochrony PII i często udzielenia osobom, których dane dotyczą, pewnych praw w odniesieniu do ich danych.

Dlaczego jest Ważne?

  • Prywatność i bezpieczeństwo: ochrona PII jest kluczowa dla zachowania prywatności osób, których dane dotyczą, oraz dla zapewnienia ich bezpieczeństwa cyfrowego.
  • Zgodność prawna: przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pomaga uniknąć kary finansowe, szkody reputacyjnej i innych konsekwencji prawnych dla organizacji.
  • Zaufanie klientów: skuteczna ochrona PII buduje zaufanie klientów i użytkowników, co jest niezbędne dla utrzymania pozytywnych relacji biznesowych.

Przykład Praktyczny

Firma prowadząca sklep internetowy zbiera PII klientów, takie jak ich imiona, nazwiska, adresy i numery kart kredytowych, w celu przetworzenia zamówień. Aby zapewnić ochronę tych danych, firma implementuje zaszyfrowane połączenia (SSL), regularnie aktualizuje swoje systemy bezpieczeństwa, a także zapewnia szkolenia dla personelu na temat ochrony danych osobowych. Ponadto, firma umożliwia klientom dostęp do ich danych oraz ich edycję lub usunięcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Zatrudnij eksperta

Chcesz rozwijać swój biznes e-commerce i maksymalizować jego potencjał? Rozważ zatrudnienie eksperta ds. e-commerce, który poprowadzi Cię przez zawiłości sprzedaży online i pomoże Ci osiągnąć cele biznesowe.

Skontaktuj się z nami!
Fraza wyszukiwania

Szukasz wiedzy?
Skorzystaj z wyszukiwarki