ROI

ROI, czyli Zwrot z Inwestycji (Return on Investment), to wskaźnik finansowy używany do oceny efektywności inwestycji lub porównywania efektywności różnych inwestycji. ROI oblicza się jako procent stosunku zysku (lub straty) z inwestycji do jej kosztu, co pozwala na ocenę, jak bardzo inwestycja przyczyniła się do finansowego sukcesu przedsiębiorstwa.

Jak działa?

  • Obliczanie ROI:

obliczanie roi 

  • Analiza efektywności: wyższy ROI wskazuje na większą efektywność inwestycji, podczas gdy wartość ujemna może wskazywać na stratę.

Dlaczego jest ważne?

  • Podejmowanie decyzji: ROI jest podstawowym narzędziem służącym do podejmowania decyzji inwestycyjnych, pozwalającym ocenić, które inwestycje oferują najlepsze zwroty.
  • Ocena wydajności: umożliwia menedżerom i inwestorom ocenę, jak dobrze firma wykorzystuje swoje zasoby do generowania zysku.
  • Planowanie strategiczne: pomaga w planowaniu strategicznym przez identyfikację obszarów, gdzie inwestycje mogą przynieść największe korzyści

Przykład Praktyczny

Firma marketingowa inwestuje 10 000 dolarów w kampanię reklamową online. Kampania generuje dodatkowe przychody w wysokości 15 000 dolarów. W takim przypadku, ROI dla tej kampanii wynosi:

 przykład obliczania ROI

Oznacza to, że na każdego wydanego dolara firma zarobiła dodatkowo 50 centów, co czyni inwestycję opłacalną.

Zatrudnij eksperta

Chcesz rozwijać swój biznes e-commerce i maksymalizować jego potencjał? Rozważ zatrudnienie eksperta ds. e-commerce, który poprowadzi Cię przez zawiłości sprzedaży online i pomoże Ci osiągnąć cele biznesowe.

Skontaktuj się z nami!
Fraza wyszukiwania

Szukasz wiedzy?
Skorzystaj z wyszukiwarki