Shopify Messaging API

Shopify Messaging API to interfejs programowania aplikacji, który umożliwia integrację aplikacji z aplikacją Shopify Inbox. Shopify Inbox to aplikacja dostępna na platformach web, Android i iOS, która pozwala sprzedawcom Shopify centralizować rozmowy biznesowe z SMS-ów i aplikacji do komunikacji, takich jak Facebook Messenger. Za pomocą Messaging API Twoja aplikacja może wysyłać wiadomości do aplikacji Shopify Inbox.

  • integracja z Shopify Inbox: Shopify Messaging API pozwala na integrację z aplikacją Shopify Inbox, centralizując rozmowy biznesowe sprzedawcy
  • zastąpienie Ping API: Messaging API zastępuje wcześniejsze Ping API
  • konfiguracja: aby korzystać z Shopify Messaging API w swojej aplikacji, musisz ustawić URL zwrotny Inbox, poprosić użytkownika o zgodę na dostęp do zakresów Messaging API w procesie OAuth i korzystać z danych sklepu z punktami końcowymi Shopify Messaging API
  • webhooki: istnieją różne webhooki dostępne w ramach Messaging API, takie jak zdarzenie dostarczenia wiadomości, które jest wysyłane, gdy członek personelu odpowiada na rozmowę w Inbox, oraz zdarzenie synchronizacji dostępności, które jest wysyłane, gdy członek personelu ustawia dostępność w Inbox

Dlaczego jest ważne:

Centralizacja rozmów biznesowych jest kluczowa dla sprzedawców, którzy chcą efektywnie komunikować się ze swoimi klientami. Shopify Messaging API umożliwia sprzedawcom łatwą integrację i zarządzanie tymi rozmowami w jednym miejscu.

Zastosowanie w praktyce:

Przykładowo, sprzedawca chcący odpowiedzieć na zapytania klientów dotyczące produktów w czasie rzeczywistym może zintegrować swoją aplikację z Shopify Inbox za pomocą Messaging API, co pozwala na szybkie i efektywne zarządzanie komunikacją z klientami.

Więcej informacji uzyskasz na ten temat tutaj.

Zatrudnij eksperta

Chcesz rozwijać swój biznes e-commerce i maksymalizować jego potencjał? Rozważ zatrudnienie eksperta ds. e-commerce, który poprowadzi Cię przez zawiłości sprzedaży online i pomoże Ci osiągnąć cele biznesowe.

Skontaktuj się z nami!
Fraza wyszukiwania

Szukasz wiedzy?
Skorzystaj z wyszukiwarki