Shopify Payments Apps API

Shopify Payments Apps API umożliwia programowe dostępowanie do danych konfiguracyjnych aplikacji płatniczych w Twoim sklepie. Dzięki temu API możesz rozwiązywać, wstrzymywać lub odrzucać sesje płatności. Możesz również używać Payments Apps API do odrzucania lub rozwiązywania sesji przechwytywania, zwrotów i unieważnień.

  • autentykacja: wszystkie żądania do Payments Apps API wymagają ważnego tokena dostępu Shopify. Publiczne i niestandardowe aplikacje tworzone w Partner Dashboard generują tokeny za pomocą OAuth Wszystkie żądania do Payments Apps API muszą być uwierzytelnione.
  • Endpoint GraphQL: Payments Apps API jest dostępne w jednym punkcie końcowym GraphQL. Możesz uzyskać dostęp do Payments Apps API za pomocą narzędzia curl lub dowolnego klienta HTTP
  • wersjonowanie: Payments Apps API jest wersjonowane. Aktualizacje są publikowane co kwartał. Aby Twoja aplikacja była stabilna, upewnij się, że określasz obsługiwaną wersję w adresie URL
  • ograniczenia użytkowania: Payments Apps API jest dostępne tylko dla zatwierdzonych partnerów płatniczych. Wszystkie aplikacje i usługi łączące się z Payments Apps API podlegają Warunkom korzystania z API Shopify

Dlaczego jest ważne:

API Payments Apps jest kluczowym narzędziem dla sprzedawców i deweloperów, którzy chcą zautomatyzować i dostosować procesy płatnicze w swoim sklepie Shopify. Umożliwia ono efektywne zarządzanie sesjami płatności i zapewnia elastyczność w obsłudze różnych scenariuszy płatniczych.

Zastosowanie w praktyce:

Przykładowo, deweloper może chcieć zintegrować niestandardowy system płatności z platformą Shopify. Dzięki Payments Apps API może on programowo zarządzać sesjami płatności, przechwytywać płatności lub przetwarzać zwroty, dostosowując proces do specyficznych wymagań biznesowych sklepu.

Więcej informacji na ten temat uzyskasz tutaj.

Zatrudnij eksperta

Chcesz rozwijać swój biznes e-commerce i maksymalizować jego potencjał? Rozważ zatrudnienie eksperta ds. e-commerce, który poprowadzi Cię przez zawiłości sprzedaży online i pomoże Ci osiągnąć cele biznesowe.

Skontaktuj się z nami!
Fraza wyszukiwania

Szukasz wiedzy?
Skorzystaj z wyszukiwarki