Shopify Inventory Reports

Raporty dotyczące zapasów w Shopify dostarczają informacje na temat stanu zapasów w Twoim sklepie na koniec każdego miesiąca. Umożliwiają one śledzenie ilości i procentu zapasów sprzedanych każdego dnia.

  • miesięczny raport o stanie zapasów: ten raport pokazuje ilość każdego wariantu produktu, który miałeś na stanie na koniec każdego miesiąca. Zawiera kolumny takie jak tytuł produktu, tytuł wariantu, SKU wariantu i końcowa ilość
  • miesięczna wartość zapasów: podobnie jak miesięczny raport o stanie zapasów, ten raport sumuje bieżącą ilość dostępnych zapasów na produktach z przypisaną wartością kosztu jednostkowego w momencie sprzedaży
  • średnia ilość zapasów sprzedanych dziennie: ten raport pokazuje średnią ilość zapasów sprzedanych dziennie według wariantu produktu
  • procent sprzedanych zapasów: raport ten pokazuje procent sprzedanych zapasów każdego wariantu z całkowitej początkowej ilości w wybranym okresie
  • analiza ABC według produktu: dostępna w planie Shopify lub wyższym. Raport ten nadaje każdemu wariantowi produktu ocenę na podstawie procentu Twoich przychodów, jaki każdy wariant przyczynił się do w ciągu ostatnich 28 dni
  • wskaźnik sprzedaży produktu: ten raport pokazuje, jaki procent Twojego całkowitego zapasu został sprzedany w wybranym okresie czasu
  • pozostałe dni zapasów: dostępny w planie Shopify lub wyższym. Celem tego raportu jest dostarczenie ogólnego poczucia, jak długo Twoje śledzone zapasy są szacowane, aby trwać, na podstawie średnich wskaźników sprzedaży dla każdego wariantu i ilości zapasów, które masz jeszcze

Dlaczego jest ważne:

Raporty dotyczące zapasów w Shopify są kluczowe dla właścicieli sklepów, aby zrozumieć, jakie produkty są najbardziej popularne, jakie zapasy są bliskie wyczerpania i jakie produkty przynoszą najwięcej przychodów. Umożliwiają one właścicielom sklepów podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zakupu zapasów, promocji produktów i zarządzania magazynem.

Zastosowanie w praktyce:

Przykładowo, właściciel sklepu może używać raportu analizy ABC, aby zidentyfikować produkty klasy A, które przynoszą 80% przychodów, i skupić się na promowaniu tych produktów. Jednocześnie może zdecydować się na zredukowanie zapasów produktów klasy C, które przynoszą tylko 5% przychodów, aby zoptymalizować koszty magazynowania.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Zatrudnij eksperta

Chcesz rozwijać swój biznes e-commerce i maksymalizować jego potencjał? Rozważ zatrudnienie eksperta ds. e-commerce, który poprowadzi Cię przez zawiłości sprzedaży online i pomoże Ci osiągnąć cele biznesowe.

Skontaktuj się z nami!
Fraza wyszukiwania

Szukasz wiedzy?
Skorzystaj z wyszukiwarki