2022 Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce - Pozycja Shopify

Friday, 16, Sep 2022

Firma analityczna Gartner, wydała niedawno kolejną wersję swojego raportu Magic Quadrant for Digital Commerce. Dowiedz się więcej na temat raportu i sprawdź, dlaczego Shopify po raz kolejny jest wysoko oceniane.

Czym jest raport Gartner Magic Quadrant?

Firma Gartner świadczy usługi doradztwa strategicznego, inwestycyjnego, badań i analiz w dziedzinie technologii informatycznych dla klientów w ponad 150 krajach na całym świecie. 

W swoim raporcie Magic Quadrant for Digital Commerce 2022 Gartner prezentuje najważniejszych dostawców usług e-commerce na rynku oraz ocenia mocne i słabe strony każdego z nich. Dostawcy wybierani są na podstawie ich zdolności do realizacji i kompletności ich wizji w 2022 roku. 

Charakterystycznym dla tego raportu jest wykres „Magic Quadrant”, podzielony na cztery ćwiartki, który wyjaśnia, w jaki sposób Gartner ocenia każdego dostawcę. 

Części wykresów umieszczają analizowane firmy w jednej z następujących kategorii: liderzy, pretendenci, gracze niszowi i wizjonerzy.

 • Liderzy

Firmy zapewniające szeroki zakres możliwość handlowych dla wielu branż i modeli biznesowych. Zapewniają szeroki zakres funkcjonalności handlu zarówno dla sprzedaży w modelu B2B jak i B2C. 

Platformy liderów mogą skalować się, tak by być w stanie obsługiwać duże wolumeny transakcji. Dostarczają również wiele dodatkowych funkcji lub współpracują z innymi firmami, które integrują się z ich platformą i wprowadzają innowacyjne programy i aktualizacje technologiczne. Zapewniają stały rozwój i podnoszą zdolność klientów do odniesienia sukcesu. Liderzy zajmują wysoką pozycję na rynku usług handlu cyfrowego, przez co stanowią wzorzec dla konkurencji. 

 • Pretendenci

W porównaniu do liderów mogą skupiać się na mniejszej liczbie rynków docelowych, regionów, modeli biznesowych i metod wdrażania technologii. 

Są szanowanymi graczami na rynku, którzy często skupiają się na szybko rozwijającym się sektorze i dzięki badaniom, dostępowi do inwestycji i reputacji rynkowej przyciągają dużą ilość nowych klientów. 

Dużą wagę przykładają do inwestycji technologicznych w ich branżach, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów i oferować im rozbudowane platformy e-commerce posiadające wiele dostosowanych funkcji.

 • Wizjonerzy

Podejście wizjonerów opiera się przede wszystkim na wybiciu się poprzez wprowadzenie nowych technologii, czy kreatywnych strategii cenowych lub skupieniu się na niezagospodarowanych segmentach rynku, którymi nie zajmują się, ani liderzy, ani pretendenci. Często posiadają nowoczesne oferty i rozwiązania, które nie zdobyły jeszcze popularności i nie są oferowane przez nikogo innego. W porównaniu z większymi graczami, mają ograniczone zasoby, jednak uważane są za firmy szybko rozwijające się i stale zyskują dużą ilość nowych klientów. 

 • Gracze niszowi

Gracze niszowi często zajmują się mniejszym sektorem rynku, określanym np. przez branżę, region, zaplecze technologiczne, czy wielkość firmy.  Często ich celem jest dostarczane węższej oferty produktów i rozwiązań, skierowanych zazwyczaj na mniejsze, rozwijające się rynki oraz do mniejszych firm. 

Rozwiązania oferowane przez graczy niszowych często wychodzą również korzystnie cenowo. Koncentrują się bardziej na modelu B2C lub B2B, ale nigdy nie na obu w tym samym stopniu. 

 

Układ Gartner Magic Quadrant

Kryteria wejścia i oceniania w raporcie

Gartner śledzi ponad 140 dostawców usług na rynku e-commerce, jednak tylko 18 z nich w 2022 spełniło kryteria pojawiania się w Magic Quadrant for Digital Commerce. 

Kryteria, które musiałby być spełnione przez dostawców, by pojawić się w raporcie, jak w poprzednim roku dotyczyły głównie przychodów z handlu elektronicznego i wzrostu liczby klientów.

Zostały one przygotowane przez analityków Gartnera i obejmowały: 

 • oferowanie co najmniej jednej platformy e-commerce, która spełniała warunki opisu platformy digital commerce  i wymagań dotyczących funkcjonalności zdefiniowanych przez Gartner
 • platforma ta musi obsługiwać ponad 60 klientów produkcyjnych
 • musi obsługiwać klientów z co najmniej kilku unikalnych branż 
 • musi posiadać płacących klientów w więcej niż jednym regionie 
 • klienci platformy nie mogą składać się z więcej niż jednego klienta, który reprezentuje więcej niż 10% rocznych przychodów uznanych z oprogramowania do handlu cyfrowego
 • dodatkowo dostawca musiał spełnić jeden z scenariuszy wzrostu liczby klientów w skali roku i wzrostu przychodów przedstawionych przez Gartnera

Kryteria oceny, które wpłynęły na pozycję na wykresie Magic Quadrant, skupiają się natomiast na możliwościach przyszłego sukcesu przedsiębiorstwa, wizji rozwoju, innowacji i zdolności do realizacji. Każde z kryteriów posiada określoną wartość, dlatego ich pozycja w rankingu nie jest przypadkowa - im wyżej wymienione tym znaczenie jest większe. 

Ważnymi kryteriami oceniającymi dostawców pod względem zdolności do realizacji w tegorocznym wykresie pozostają:

 • szeroki zakres funkcjonalności produktu lub usługi, 
 • ogólna rentowność,
 • realizacja sprzedaży/cennik, 
 • responsywność rynkowa, 
 • realizacja marketingowa 
 • oraz doświadczenie klienta. 

Każdy sprzedawca poszukujący oprogramowania e-commerce ma inne wymagania, dlatego dostawcy usług dbający w większym stopniu o wymienione kryteria zostaną lepiej ocenieni przez potencjalnych klientów. 

Zrozumienie specyficznych potrzeb właśnie klientów jest niezwykle ważne w przypadku wykazania kompletności wizji. Gartner za ważne, wysoko oceniane kryteria w tym przypadku podaje: 

 • zrozumienie rynku, 
 • strategię marketingową, 
 • strategię sprzedaży, 
 • strategię produktu, 
 • oraz model biznesowy. 

Innowacyjne podejście do rozwoju, zapewnienie funkcjonalności i produktów, które spełnią nie tylko obecne ale również przyszłe wymagania oraz umiejętności marketingowe, mają coraz większą wartość. Spadła natomiast waga kryterium strategii geograficznej, co wynika z przejęcia przez większość przedsiębiorstw modelu pracy zdalnej. Innowacyjni dostawcy, rozumiejący zachodzące zmiany rynkowe, wprowadzający dostosowane do sytuacji strategie i  ewoluujące modele biznesowe zyskują wyższe oceny.

Znaczenie Gartner Magic Quadrant na rynku e-commerce

Raport Magic Quadrant firmy Gartner jak co roku daje dokładny wgląd w to, co zmieniło się na rynku dostawców usług e-commerce. Doskonale opisuje aktualne pozycje głównych firm dominujących w handlu elektronicznym. Badania rynku prowadzone przez firmę Gartner zapewniają szeroki wgląd w konkurencję na rynku. 

Raport pokazuje również w pewien sposób jak handel elektroniczny zmienia się i dostosowuje do nowych wyzwań i możliwości m.in. wywołanych pandemią. 

Dzięki jednolitym kryteriom oceniania Magic Quadrant daje przydatne wskazówki i pomaga szybko ustalić jaki dostawca usług e-commerce wykona naszą wizję, tym samym pomaga wybrać platformę e-commerce. 

Pozycja Shopify w Gartner Magic Quadrant 2022

Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce

Umieszczenie w rankingu Gartnera świadczy o spełnieniu wymagających kryteriów, ważnych w branży digital commerce. Raport Magic Quadrant przedstawia Shopify w bardzo wysokiej pozycji na rynku dostawców usług e-commerce, drugi rok z rzędu umieszczając tego dostawcę w pozycji Pretendenta

Zgodnie z założeniem tej pozycji, ta platforma SaaS dostarcza różnych planów, dostosowanych złożonością do potrzeb różnych biznesów. Dominuje głównie w sprzedaży B2C, a większość klientów platformy stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, jednak duże firmy również chętnie korzystają z możliwość oferowanych przez Shopify Plus

Shopify jako międzynarodowy dostawca usług e-commerce spełnia kolejne kryteria Gartnera, ponieważ obsługuje klientów w wielu regionach, najwięcej przedsiębiorstw korzystających z platformy pochodzi jednak z USA.

Gartner analizując mocne strony Shopify, skupia się głównie na szybkim wzroście i rozwoju platformy. Porównując lata 2020 i 2021 Shopify zanotowało wzrost przychodów o 48% oraz najwyższy wzrost udziału w rynku digital commerce wśród dostawców ocenianych w Magic Quadrant. 

Dodatkowo ilość klientów platformy Shopify Plus wyniosła 14 tysięcy co stanowi wzrost o 40% w porównaniu z poprzednim rokiem. Natomiast o tym, że Shopify dba o intensywny rozwój swoich usług, świadczy duża ilość dostępnych dla klientów produktów i usług m.in. Shopify Payments, Shopify Shipping, Shopify Email, Shopify Markets, czy Shopify Fulfillment Network. 

Z innych szczególnie mocnych stron Shopify, w swoim raporcie Gartner wymienia zapewnienie wsparcia dla bardziej zaawansowanych projektów m.in. poprzez aktualizacje Online Store 2.0, która dostarcza ogromu nowych możliwości dla programistów i aplikacji dla sprzedawców. 

Oprócz tego w czerwcu 2022 Shopify uruchomiło front-endowy framework, używany do budowania niestandardowych witryn sklepowych - Hydrogen.

Inne zaawansowane narzędzie wspierające, które dostępne jest dla klientów Shopify to Shopify Flow, czyli rozwiązanie służące np. do automatyzacji zadań, kampanii i procesów w sklepie, co daje możliwość tworzenia niestandardowych rozwiązań dla bardziej wymagających biznesów. 

Ostatnim aspektem wyróżnionym przez Gartnera w raporcie jest rozległy ekosystem platformy, na który składa się ponad 40 tysięcy partnerów SI, 8 tysięcy aplikacji w marketplace oraz Globalny Program ERP. 

W każdym raporcie oprócz mocnych stron dostawców Gartner opisuje przestrogi, które mogą stanowić cenne wskazówki dla potencjalnych klientów. Jedna z obaw wyrażonych wobec Shopify dotyczy handlu B2B, ponieważ mimo możliwości tworzenia kanałów hurtowych, ich skuteczność nie została jeszcze potwierdzona. 

Gartner poleca również rozważenie innych dostawców, w przypadku tworzenia dodatkowych sklepów, co na Shopify wiąże się z dodatkowymi kosztami i ponownym dostosowaniem. 

Ostatnią obawą wyrażona przez Gartnera w stosunku do tej platformy jest brak dużych klientów. Według raportu sprzedawcy z wskaźnikiem GMV powyżej 50 milionów dolarów miesięcznie powinni poszukać innego dostawcy usług e-commerce. Ta obawa wynika głównie z małej bazy klientów Shopify Plus, która stanowi mniej niż 1% wszystkich klientów Shopify.

Więcej artykułów

Saturday, 15, Jun 2024

Tpay: oficjalna integracja z Shopify

Wednesday, 19, Jun 2024

Jak zarządzać prośbami o dostęp do Twojego sklepu na Shopify - współpraca z agencją partnerską Shopify

Saturday, 15, Jun 2024

iMoje: oficjalna integracja z Shopify

Friday, 16, Sep 2022

2022 Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce - Pozycja Shopify

Firma analityczna Gartner, wydała niedawno kolejną wersję swojego raportu Magic Quadrant for Digital Commerce. Dowiedz się więcej na temat raportu i sprawdź, dlaczego Shopify po raz kolejny jest wysoko oceniane.

Czym jest raport Gartner Magic Quadrant?

Firma Gartner świadczy usługi doradztwa strategicznego, inwestycyjnego, badań i analiz w dziedzinie technologii informatycznych dla klientów w ponad 150 krajach na całym świecie. 

W swoim raporcie Magic Quadrant for Digital Commerce 2022 Gartner prezentuje najważniejszych dostawców usług e-commerce na rynku oraz ocenia mocne i słabe strony każdego z nich. Dostawcy wybierani są na podstawie ich zdolności do realizacji i kompletności ich wizji w 2022 roku. 

Charakterystycznym dla tego raportu jest wykres „Magic Quadrant”, podzielony na cztery ćwiartki, który wyjaśnia, w jaki sposób Gartner ocenia każdego dostawcę. 

Części wykresów umieszczają analizowane firmy w jednej z następujących kategorii: liderzy, pretendenci, gracze niszowi i wizjonerzy.

 • Liderzy

Firmy zapewniające szeroki zakres możliwość handlowych dla wielu branż i modeli biznesowych. Zapewniają szeroki zakres funkcjonalności handlu zarówno dla sprzedaży w modelu B2B jak i B2C. 

Platformy liderów mogą skalować się, tak by być w stanie obsługiwać duże wolumeny transakcji. Dostarczają również wiele dodatkowych funkcji lub współpracują z innymi firmami, które integrują się z ich platformą i wprowadzają innowacyjne programy i aktualizacje technologiczne. Zapewniają stały rozwój i podnoszą zdolność klientów do odniesienia sukcesu. Liderzy zajmują wysoką pozycję na rynku usług handlu cyfrowego, przez co stanowią wzorzec dla konkurencji. 

 • Pretendenci

W porównaniu do liderów mogą skupiać się na mniejszej liczbie rynków docelowych, regionów, modeli biznesowych i metod wdrażania technologii. 

Są szanowanymi graczami na rynku, którzy często skupiają się na szybko rozwijającym się sektorze i dzięki badaniom, dostępowi do inwestycji i reputacji rynkowej przyciągają dużą ilość nowych klientów. 

Dużą wagę przykładają do inwestycji technologicznych w ich branżach, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów i oferować im rozbudowane platformy e-commerce posiadające wiele dostosowanych funkcji.

 • Wizjonerzy

Podejście wizjonerów opiera się przede wszystkim na wybiciu się poprzez wprowadzenie nowych technologii, czy kreatywnych strategii cenowych lub skupieniu się na niezagospodarowanych segmentach rynku, którymi nie zajmują się, ani liderzy, ani pretendenci. Często posiadają nowoczesne oferty i rozwiązania, które nie zdobyły jeszcze popularności i nie są oferowane przez nikogo innego. W porównaniu z większymi graczami, mają ograniczone zasoby, jednak uważane są za firmy szybko rozwijające się i stale zyskują dużą ilość nowych klientów. 

 • Gracze niszowi

Gracze niszowi często zajmują się mniejszym sektorem rynku, określanym np. przez branżę, region, zaplecze technologiczne, czy wielkość firmy.  Często ich celem jest dostarczane węższej oferty produktów i rozwiązań, skierowanych zazwyczaj na mniejsze, rozwijające się rynki oraz do mniejszych firm. 

Rozwiązania oferowane przez graczy niszowych często wychodzą również korzystnie cenowo. Koncentrują się bardziej na modelu B2C lub B2B, ale nigdy nie na obu w tym samym stopniu. 

 

Układ Gartner Magic Quadrant

Kryteria wejścia i oceniania w raporcie

Gartner śledzi ponad 140 dostawców usług na rynku e-commerce, jednak tylko 18 z nich w 2022 spełniło kryteria pojawiania się w Magic Quadrant for Digital Commerce. 

Kryteria, które musiałby być spełnione przez dostawców, by pojawić się w raporcie, jak w poprzednim roku dotyczyły głównie przychodów z handlu elektronicznego i wzrostu liczby klientów.

Zostały one przygotowane przez analityków Gartnera i obejmowały: 

 • oferowanie co najmniej jednej platformy e-commerce, która spełniała warunki opisu platformy digital commerce  i wymagań dotyczących funkcjonalności zdefiniowanych przez Gartner
 • platforma ta musi obsługiwać ponad 60 klientów produkcyjnych
 • musi obsługiwać klientów z co najmniej kilku unikalnych branż 
 • musi posiadać płacących klientów w więcej niż jednym regionie 
 • klienci platformy nie mogą składać się z więcej niż jednego klienta, który reprezentuje więcej niż 10% rocznych przychodów uznanych z oprogramowania do handlu cyfrowego
 • dodatkowo dostawca musiał spełnić jeden z scenariuszy wzrostu liczby klientów w skali roku i wzrostu przychodów przedstawionych przez Gartnera

Kryteria oceny, które wpłynęły na pozycję na wykresie Magic Quadrant, skupiają się natomiast na możliwościach przyszłego sukcesu przedsiębiorstwa, wizji rozwoju, innowacji i zdolności do realizacji. Każde z kryteriów posiada określoną wartość, dlatego ich pozycja w rankingu nie jest przypadkowa - im wyżej wymienione tym znaczenie jest większe. 

Ważnymi kryteriami oceniającymi dostawców pod względem zdolności do realizacji w tegorocznym wykresie pozostają:

 • szeroki zakres funkcjonalności produktu lub usługi, 
 • ogólna rentowność,
 • realizacja sprzedaży/cennik, 
 • responsywność rynkowa, 
 • realizacja marketingowa 
 • oraz doświadczenie klienta. 

Każdy sprzedawca poszukujący oprogramowania e-commerce ma inne wymagania, dlatego dostawcy usług dbający w większym stopniu o wymienione kryteria zostaną lepiej ocenieni przez potencjalnych klientów. 

Zrozumienie specyficznych potrzeb właśnie klientów jest niezwykle ważne w przypadku wykazania kompletności wizji. Gartner za ważne, wysoko oceniane kryteria w tym przypadku podaje: 

 • zrozumienie rynku, 
 • strategię marketingową, 
 • strategię sprzedaży, 
 • strategię produktu, 
 • oraz model biznesowy. 

Innowacyjne podejście do rozwoju, zapewnienie funkcjonalności i produktów, które spełnią nie tylko obecne ale również przyszłe wymagania oraz umiejętności marketingowe, mają coraz większą wartość. Spadła natomiast waga kryterium strategii geograficznej, co wynika z przejęcia przez większość przedsiębiorstw modelu pracy zdalnej. Innowacyjni dostawcy, rozumiejący zachodzące zmiany rynkowe, wprowadzający dostosowane do sytuacji strategie i  ewoluujące modele biznesowe zyskują wyższe oceny.

Znaczenie Gartner Magic Quadrant na rynku e-commerce

Raport Magic Quadrant firmy Gartner jak co roku daje dokładny wgląd w to, co zmieniło się na rynku dostawców usług e-commerce. Doskonale opisuje aktualne pozycje głównych firm dominujących w handlu elektronicznym. Badania rynku prowadzone przez firmę Gartner zapewniają szeroki wgląd w konkurencję na rynku. 

Raport pokazuje również w pewien sposób jak handel elektroniczny zmienia się i dostosowuje do nowych wyzwań i możliwości m.in. wywołanych pandemią. 

Dzięki jednolitym kryteriom oceniania Magic Quadrant daje przydatne wskazówki i pomaga szybko ustalić jaki dostawca usług e-commerce wykona naszą wizję, tym samym pomaga wybrać platformę e-commerce. 

Pozycja Shopify w Gartner Magic Quadrant 2022

Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce

Umieszczenie w rankingu Gartnera świadczy o spełnieniu wymagających kryteriów, ważnych w branży digital commerce. Raport Magic Quadrant przedstawia Shopify w bardzo wysokiej pozycji na rynku dostawców usług e-commerce, drugi rok z rzędu umieszczając tego dostawcę w pozycji Pretendenta

Zgodnie z założeniem tej pozycji, ta platforma SaaS dostarcza różnych planów, dostosowanych złożonością do potrzeb różnych biznesów. Dominuje głównie w sprzedaży B2C, a większość klientów platformy stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, jednak duże firmy również chętnie korzystają z możliwość oferowanych przez Shopify Plus

Shopify jako międzynarodowy dostawca usług e-commerce spełnia kolejne kryteria Gartnera, ponieważ obsługuje klientów w wielu regionach, najwięcej przedsiębiorstw korzystających z platformy pochodzi jednak z USA.

Gartner analizując mocne strony Shopify, skupia się głównie na szybkim wzroście i rozwoju platformy. Porównując lata 2020 i 2021 Shopify zanotowało wzrost przychodów o 48% oraz najwyższy wzrost udziału w rynku digital commerce wśród dostawców ocenianych w Magic Quadrant. 

Dodatkowo ilość klientów platformy Shopify Plus wyniosła 14 tysięcy co stanowi wzrost o 40% w porównaniu z poprzednim rokiem. Natomiast o tym, że Shopify dba o intensywny rozwój swoich usług, świadczy duża ilość dostępnych dla klientów produktów i usług m.in. Shopify Payments, Shopify Shipping, Shopify Email, Shopify Markets, czy Shopify Fulfillment Network. 

Z innych szczególnie mocnych stron Shopify, w swoim raporcie Gartner wymienia zapewnienie wsparcia dla bardziej zaawansowanych projektów m.in. poprzez aktualizacje Online Store 2.0, która dostarcza ogromu nowych możliwości dla programistów i aplikacji dla sprzedawców. 

Oprócz tego w czerwcu 2022 Shopify uruchomiło front-endowy framework, używany do budowania niestandardowych witryn sklepowych - Hydrogen.

Inne zaawansowane narzędzie wspierające, które dostępne jest dla klientów Shopify to Shopify Flow, czyli rozwiązanie służące np. do automatyzacji zadań, kampanii i procesów w sklepie, co daje możliwość tworzenia niestandardowych rozwiązań dla bardziej wymagających biznesów. 

Ostatnim aspektem wyróżnionym przez Gartnera w raporcie jest rozległy ekosystem platformy, na który składa się ponad 40 tysięcy partnerów SI, 8 tysięcy aplikacji w marketplace oraz Globalny Program ERP. 

W każdym raporcie oprócz mocnych stron dostawców Gartner opisuje przestrogi, które mogą stanowić cenne wskazówki dla potencjalnych klientów. Jedna z obaw wyrażonych wobec Shopify dotyczy handlu B2B, ponieważ mimo możliwości tworzenia kanałów hurtowych, ich skuteczność nie została jeszcze potwierdzona. 

Gartner poleca również rozważenie innych dostawców, w przypadku tworzenia dodatkowych sklepów, co na Shopify wiąże się z dodatkowymi kosztami i ponownym dostosowaniem. 

Ostatnią obawą wyrażona przez Gartnera w stosunku do tej platformy jest brak dużych klientów. Według raportu sprzedawcy z wskaźnikiem GMV powyżej 50 milionów dolarów miesięcznie powinni poszukać innego dostawcy usług e-commerce. Ta obawa wynika głównie z małej bazy klientów Shopify Plus, która stanowi mniej niż 1% wszystkich klientów Shopify.

Więcej artykułów